Aktualności


Rozlicz PIT, przekaż 1% Fundacji Ad Rem

Gorzowska Fundacja Ad Rem prosi o przekazanie 1% swojego podatku na jej potrzeby.

Czas składania PIT-ów mija z końcem kwietnia. Pamiętajmy, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym,  możemy wskazać, komu przyznać 1% podatku. Może to być gorzowska Fundacja Ad Rem. Jej zadaniem jest niesienie pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują. Działalność fundacji ukierunkowana jest na: pomoc społeczną, społeczeństwo obywatelskie, osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież.

 

 

,, Przez aktywność do zmiany”

Miasto Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Fundacją Drogi Rozwoju i Fundacją Ad Rem realizuje  projekt   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej pn.,,Przez aktywność do zmiany”  Projekt realizowany jest w okresie  01.01.2017r. do  31.12.2018r w dwóch etapach:

a) w okresie  01.01.2017r. do  31.12.2017r. ( I grupa uczestników – 50 osób)

b) w okresie  01.01.2018r. do  31.12.2018r. ( II grupa uczestników – 50 osób)

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia  poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej.

„USŁUGI POMOCOWE” NAGRODZONE PRZEZ MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Usługi pomocowe na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych zostały docenione przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprzez przyznanie nagrody zespołowej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016r dla Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacji „Ad Rem”, Stowarzyszenia „Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski” oraz Medycznego Studium Zawodowego.

 

 

 

INFOKIOSK w Galerii Askana – jedyne takie miejsce w Gorzowie

Mijają dwa lata od otwarcia infoKIOSKu w Galerii Askana. To wspólna inicjatywa Galerii Askana oraz Fundacji „Ad Rem”,miejsceintegrujące różne płaszczyzny życia: kultury, muzyki, sportu i nie tylko. Partnerami uczestniczącymi w projekcie są: Filharmonia Gorzowska, Miejskie Centrum Kultury, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, lokalne kluby sportowe a także Miasto Gorzów oraz firmy i instytucje organizującewydarzenia kulturalne na terenie Gorzowa. 

 

 

Zostań WOLONTARIUSZEM Fundacji

Zostań WOLONTARIUSZEM Fundacji "Ad Rem"

Masz trochę wolnego czasu i chciałbyś / chciałabyś go dobrze wykorzystać zachęcamy do współpracy z Nami - ZOSTAŃ  WOLONTARIUSZEM !