Aktualności


,, Przez aktywność do zmiany”

Miasto Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Fundacją Drogi Rozwoju i Fundacją Ad Rem realizuje  projekt   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej pn.,,Przez aktywność do zmiany”  Projekt realizowany jest w okresie  01.01.2017r. do  31.12.2018r w dwóch etapach:

a) w okresie  01.01.2017r. do  31.12.2017r. ( I grupa uczestników – 50 osób)

b) w okresie  01.01.2018r. do  31.12.2018r. ( II grupa uczestników – 50 osób)

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia  poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa zawodowego skierowana do uczestników projektu pn. ,,Przez aktywność do zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Zapytanie ofertowe zmiany 08.02.2017r.

Załacznik nr. 2 wykaz osub zmiana 08.02.2017r

 

Zapytanie ofertowe.

FORMULARZ OFERTOWY

załacznik nr 2 -  wykaz osob

oświadczenienr. 3 

załącznik nr 4 - wykaz usług

Załacznik nr 5-  Inf.grupa kapitałowa

ZASTRZEŻENIE nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

załacznik nr  7 - oświadczenie

zalacznik nr 8 -  wzór umowy 

 

„USŁUGI POMOCOWE” NAGRODZONE PRZEZ MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Usługi pomocowe na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych zostały docenione przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprzez przyznanie nagrody zespołowej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016r dla Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacji „Ad Rem”, Stowarzyszenia „Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski” oraz Medycznego Studium Zawodowego.

 

 

 

Podsumowanie fotorelacja z festynu rodzinnego „Witaj Szkoło na Wesoło” IX 2016

18 września w Parku Wiosny Ludów odbył się już tradycyjny festyn „Witaj Szkoło na Wesoło” obwieszczający koniec wakacji i nieunikniony powrót do obowiązków szkolnych. Zabawę dla mieszkańców miasta zorganizowała Fundacja Ad Rem wraz z Partnerami Fundacją Czysta Woda i Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie. Impreza połączona była z akcją charytatywną na rzecz leczenia i rehabilitacji Marcina.

INFOKIOSK w Galerii Askana – jedyne takie miejsce w Gorzowie

Mijają dwa lata od otwarcia infoKIOSKu w Galerii Askana. To wspólna inicjatywa Galerii Askana oraz Fundacji „Ad Rem”,miejsceintegrujące różne płaszczyzny życia: kultury, muzyki, sportu i nie tylko. Partnerami uczestniczącymi w projekcie są: Filharmonia Gorzowska, Miejskie Centrum Kultury, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, lokalne kluby sportowe a także Miasto Gorzów oraz firmy i instytucje organizującewydarzenia kulturalne na terenie Gorzowa.