Aktualności


Wyniki Konkursu FIO

„Przedstawiamy tak długo wyczekiwaną Listę rankingową wniosków aplikujących o wsparcie w ramach projektu „Startuj z FIO!”. Złożone wnioski zostały podzielone według typu wnioskodawcy – tj. na wnioski składane przez młode organizacje oraz grupy nieformalne, w związku z powyższym lista rankingowa została przygotowana z uwzględnienie tego podziału:

Klik à „Lista rankingowa – młode organizacje”

Klik àLista rankingowa – grupy nieformalne”

Jeśli złożony przez Waszą organizację/ grupę wniosek znajduje się na liście podstawowej, już teraz SERDECZNIE GRATULUJEMY! W ciągu najbliższych kilku dni skontaktujemy się z każdym z Was! Mamy do ustalenia kilka ważnych kwestii – m.in. w zakresie kwoty proponowanego wsparcia oraz aktualizacji harmonogramu realizacji zadania.

Jeśli Wasz wniosek znajduje się na liście rezerwowej – bądźcie dobrej myśli! Jeśli tylko zaistnieją okoliczności umożliwiające wsparcie kolejnych zadań, odezwiemy się do Was.

Zastrzegamy, że lista rankingowa nie jest jeszcze ostateczna i może ulec zmianie!

Przypominamy, że każdy projekt był oceniany przez dwóch ekspertów, a wynik oceny stanowi średnią arytmetyczną z obu ocen.”

Charytatywne Andrzejki w klimacie PRL-u

Celem działania Fundacji Ad Rem już od sześciu latjest niesienie pomocy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Fundacja ma trzy główne kierunki działania:

  1. POMOC SPOŁECZNA - poprzez: przekazywanie żywności, wsparcie dla osób bezdomnych (m.in. mieszkanie chronione), wsparcie finansowe osób chorych i niepełnosprawnych np. zakup sprzętu do rehabilitacji, zakup usług rehabilitacyjnych dla osób potrzebujących;
  2. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO - wsparcie dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i różnych form działań prospołecznych;
  3. WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY - animacje dla dzieci i młodzieży, organizacja stref zabaw dla najmłodszych, organizacja wolontariatu;

 

 

LISTA WNIOSKÓW W RAMACH

Przedstawiamy listę wniosków po weryfikacji wstępnej w ramach konkursu na mikrodotacje. Jednocześnie informujemy, że rozpoczęliśmy ocenę właściwą.

LISTA 

 

 

 

 

Doradztwo zawodowe trwa

Fundacja „Ad Rem” wraz z Miastem Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie oraz Fundacją Drogi Rozwoju realizuje  projekt   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1

 

Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej pn.,,Przez aktywność do zmiany”  Projekt realizowany jest w okresie  01.01.2017r. do  31.12.2018r w dwóch etapach:

a) w okresie  01.01.2017r. do  31.12.2017r. ( I grupa uczestników – 50 osób)

b) w okresie  01.01.2018r. do  31.12.2018r. ( II grupa uczestników – 50 osób)

 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia  poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej.

 

Już za nami większa połowa zorganizowanego doradztwa zawodowego. 

UWAGA zmiana regulaminu do projektu FIO

W związku z koniecznością dokonania zmian w regulaminie konkursu na mikrodotacje w ramach programu „Startuj z FIO”, prezentujemy aktualną  dokumentację konkursową. Zmiana w regulaminie dotyczy formy składania wniosków o dofinansowanie. Wnioski  wraz załącznikami można składać w różnych formach: osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem (data wpływu do Biur Operatorów nie może być późniejsza niż data ostatniego dnia naboru wniosków) albo pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com do godziny 16.00 dnia 12 sierpnia 2017 r.