Aktualności


Spotkania terenowe do projektu FIO

Fundacja "Ad Rem" oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO!”.

Zapraszamy na spotkania informacyjne dla przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu północy województwa lubuskiego:

 


Wtorek 08 sieprnia 2017r.:
16.00 – Strzelce Krajeńskie - Starostwo Powiatowe, ul. Wyszyńskiego 7

Środa 09 sierpnia 2017r:
10.00 – Słubice - siedziba Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1
16.00 – Gorzów Wielkopolski - Sektor 3, ul. Łokietka 29

Czwartek 10 sierpnia 2017r; 
10.00 – Międzyrzecz, Starostwo Powiatowe, ul. Przemysłowa 2

18.00 - Rudnica, Sala wiejska - powiat Sulęciński

Piątek 11 sieprnia 2017r;

10.00 - Gorzów Wielkopolski - Sektor 3, ul. Łokietka 29

 

Doradztwo zawodowe trwa

Fundacja „Ad Rem” wraz z Miastem Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie oraz Fundacją Drogi Rozwoju realizuje  projekt   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1

 

Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej pn.,,Przez aktywność do zmiany”  Projekt realizowany jest w okresie  01.01.2017r. do  31.12.2018r w dwóch etapach:

a) w okresie  01.01.2017r. do  31.12.2017r. ( I grupa uczestników – 50 osób)

b) w okresie  01.01.2018r. do  31.12.2018r. ( II grupa uczestników – 50 osób)

 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia  poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej.

 

Już za nami większa połowa zorganizowanego doradztwa zawodowego. 

UWAGA zmiana regulaminu do projektu FIO

W związku z koniecznością dokonania zmian w regulaminie konkursu na mikrodotacje w ramach programu „Startuj z FIO”, prezentujemy aktualną  dokumentację konkursową. Zmiana w regulaminie dotyczy formy składania wniosków o dofinansowanie. Wnioski  wraz załącznikami można składać w różnych formach: osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem (data wpływu do Biur Operatorów nie może być późniejsza niż data ostatniego dnia naboru wniosków) albo pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com do godziny 16.00 dnia 12 sierpnia 2017 r. 

 

 

 

Startuj z FIO

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja Ad Rem oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze otrzymało dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Małe inicjatywy” na rok 2017 (link: http://www.pozytek.gov.pl/Wyniki,konkursu,FIO,2017,,3965.html) na realizację projektu pn. „Startuj z FIO!”. Wczoraj została podpisana nasza umowa w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

,, Przez aktywność do zmiany”

Miasto Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Fundacją Drogi Rozwoju i Fundacją Ad Rem realizuje  projekt   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej pn.,,Przez aktywność do zmiany”  Projekt realizowany jest w okresie  01.01.2017r. do  31.12.2018r w dwóch etapach:

a) w okresie  01.01.2017r. do  31.12.2017r. ( I grupa uczestników – 50 osób)

b) w okresie  01.01.2018r. do  31.12.2018r. ( II grupa uczestników – 50 osób)

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia  poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej.