Archiwum wydarzeń

Projekty unijne - "Przez aktywność do zmiany" II

realizuje projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

pn.,, Przez aktywność do zmiany

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2017r. do 31.12.2018r

w dwóch etapach:

  1. w okresie 01.01.2017r. do 31.12.2017r. ( I grupa uczestników – 50 osób)
  2. w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r. ( II grupa uczestników – 50 osób)

ważna informacja Startuj z FIO

W załączniku przedstawiamy inf. ważne dotyczące realizacji projektu Startuj z FIO : ) 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNIANI SIE Z ZAŁĄCZNIKIEM 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Startuj z FIO

Dla wszyskich grup i organziacji pozarządowych jakie otrzymały środki z "Startyj z FIO" w załączniku plik sprawozdania do pobrania. 

Sprawozdanie Startuj z FIO  

W razie pytań wątpliwości prosimy o kontakt. 

Kontakt z koordynatorem tel. 694 482 891, regranting.far@gmail.com;

 

 

Zamówienie ofertowe nr.3

Przedmiotem zamówienia  jest  usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn. ,, Przez aktywność do zmiany” w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Kod CPV: 80400000-8  Usługi edukacji osób dorosłych. 

 

więcej informacji w zał. poniżej; 

Zapytanie ofertowe - kursy,szkolenia zawodowe.

załacznik nr 1 - formularz ofertowy

Załacznik nr 2-  Inf.grupa kapitałowa

Załacznik nr 3 - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji. 

zalacznik nr 4 -  wzór umowy.

 

Startuj z FIO KONTAKT

Czas podpisać umowy z młodymi organizacjami i grupami nieformalnymi, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu „Startuj z FIO” w subregionie gorzowskim. Prosimy o kontakt grupy nieformalne (lub patronów):

„Trzej Muszkieterowie” (projekt „Rozwój potencjału organizacji pozarządowych w powiecie wschowskim”), „Aktywni” („Kuźnia strzelecko – drezdeneckich organizacji”), „Szczęśliwi emeryci” („Wesołe jest życie emeryta”), „Żywioły” („Tangowe czwartki”), Gorzowscy Animatorzy” („I Forum Kobiet Wiejskich”), „Karierowicze”, („Mój plan – moja kariera”), „Razem dla Drzecina” („Zmierzmy się w działaniu”), „My Wolontariusze” („Warsztaty szkoleniowo – integracyjne – Wolontariat. Bezcenne”), „Zawsze sprawni” („Rowerem po Ziemi Lubuskiej”),

Kontakt z koordynatorem tel. 694 482 891, regranting.far@gmail.com;