Archiwum wydarzeń

Sprawozdanie Startuj z FIO

Dla wszyskich grup i organziacji pozarządowych jakie otrzymały środki z "Startyj z FIO" w załączniku plik sprawozdania do pobrania. 

Sprawozdanie Startuj z FIO  

W razie pytań wątpliwości prosimy o kontakt. 

Kontakt z koordynatorem tel. 694 482 891, regranting.far@gmail.com;

 

 

Zamówienie ofertowe nr.3

Przedmiotem zamówienia  jest  usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn. ,, Przez aktywność do zmiany” w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Kod CPV: 80400000-8  Usługi edukacji osób dorosłych. 

 

więcej informacji w zał. poniżej; 

Zapytanie ofertowe - kursy,szkolenia zawodowe.

załacznik nr 1 - formularz ofertowy

Załacznik nr 2-  Inf.grupa kapitałowa

Załacznik nr 3 - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji. 

zalacznik nr 4 -  wzór umowy.

 

Startuj z FIO KONTAKT

Czas podpisać umowy z młodymi organizacjami i grupami nieformalnymi, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu „Startuj z FIO” w subregionie gorzowskim. Prosimy o kontakt grupy nieformalne (lub patronów):

„Trzej Muszkieterowie” (projekt „Rozwój potencjału organizacji pozarządowych w powiecie wschowskim”), „Aktywni” („Kuźnia strzelecko – drezdeneckich organizacji”), „Szczęśliwi emeryci” („Wesołe jest życie emeryta”), „Żywioły” („Tangowe czwartki”), Gorzowscy Animatorzy” („I Forum Kobiet Wiejskich”), „Karierowicze”, („Mój plan – moja kariera”), „Razem dla Drzecina” („Zmierzmy się w działaniu”), „My Wolontariusze” („Warsztaty szkoleniowo – integracyjne – Wolontariat. Bezcenne”), „Zawsze sprawni” („Rowerem po Ziemi Lubuskiej”),

Kontakt z koordynatorem tel. 694 482 891, regranting.far@gmail.com;

FIO: PRZYDZIAŁ OPERATORÓW DO PROJEKTÓW

Projekty złożone w ramach "Startuj z FIO" zostały podzielone pomiędzy dwóch operatorów, z którymi grupy nieformalne oraz młode organizacje będą podpisywać umowy oraz kontaktować się w sprawach organizacyjnych:

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem

grupy nieformalne

organizacje pozarządowe

  • Fundacja Ad Rem

grupy nieformalne

organizacje pozarządowe

Wyniki Konkursu FIO

„Przedstawiamy tak długo wyczekiwaną Listę rankingową wniosków aplikujących o wsparcie w ramach projektu „Startuj z FIO!”. Złożone wnioski zostały podzielone według typu wnioskodawcy – tj. na wnioski składane przez młode organizacje oraz grupy nieformalne, w związku z powyższym lista rankingowa została przygotowana z uwzględnienie tego podziału:

Klik à „Lista rankingowa – młode organizacje”

Klik àLista rankingowa – grupy nieformalne”

Jeśli złożony przez Waszą organizację/ grupę wniosek znajduje się na liście podstawowej, już teraz SERDECZNIE GRATULUJEMY! W ciągu najbliższych kilku dni skontaktujemy się z każdym z Was! Mamy do ustalenia kilka ważnych kwestii – m.in. w zakresie kwoty proponowanego wsparcia oraz aktualizacji harmonogramu realizacji zadania.

Jeśli Wasz wniosek znajduje się na liście rezerwowej – bądźcie dobrej myśli! Jeśli tylko zaistnieją okoliczności umożliwiające wsparcie kolejnych zadań, odezwiemy się do Was.

Zastrzegamy, że lista rankingowa nie jest jeszcze ostateczna i może ulec zmianie!

Przypominamy, że każdy projekt był oceniany przez dwóch ekspertów, a wynik oceny stanowi średnią arytmetyczną z obu ocen.”