UWAGA zmiana regulaminu do projektu FIO

W związku z koniecznością dokonania zmian w regulaminie konkursu na mikrodotacje w ramach programu „Startuj z FIO”, prezentujemy aktualną  dokumentację konkursową. Zmiana w regulaminie dotyczy formy składania wniosków o dofinansowanie. Wnioski  wraz załącznikami można składać w różnych formach: osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem (data wpływu do Biur Operatorów nie może być późniejsza niż data ostatniego dnia naboru wniosków) albo pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com do godziny 16.00 dnia 12 sierpnia 2017 r.

Dla przejrzystości załączamy jeszcze raz całość dokumentacjie. 

 

OGŁOSZENIE

REGULAMIN KONKURSU NA MIKRODOTACJE

FAQ

Wniosek dla ngo z instrukcją pdf

Wniosek_FIO_grupy_nieformalne z instrukcja PDF

ZAŁĄCZNIK NR 1_wniosek_FIO_młode_ngo

ZAŁĄCZNIK NR 6_ KARTA OCENY.WŁAŚCIWEJ_FIO