„USŁUGI POMOCOWE” NAGRODZONE PRZEZ MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Usługi pomocowe to wspólna inicjatywa Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenia „Człowiek w potrzebie – wolontariat gorzowski”, Fundacji „Ad Rem” i Medycznego Studium Zawodowego.

Jak to się wszystko zaczęło?

W mieście Gorzów Wlkp. jest coraz więcej osób starszych, samotnych i potrzebujących pomocy.

Powstało partnerstwo, które pozwoli na poszerzenie oferty pomocowej dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Efektem końcowym porozumienia stały się „Usługi pomocowe” wykonywane przez wolontariuszy w miejscu zamieszkania osób potrzebujących.

25 lutego 2016r. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie „Wolontariat Gorzowski”, Fundacja „Ad Rem” oraz Medyczne Studium Zawodowe podpisali porozumienie w celu wspólnej realizacji zadań na rzecz poprawy jakości funkcjonowania starszych i niepełnosprawnych Gorzowian, w szczególności poprzez pomoc w czynnościach dnia codziennego, budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz tworzenie warunków do wszelkie aktywności tych osób. Partnerzy  podzielili między siebie zadania – GCPR jako lider porozumienia, zobowiązało się do synchronizacji przedsięwzięcia poprzez zapewnienie sprawnej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy Partnerami oraz kontrolę i monitorowanie realizacji usług. Ponadto Centrum wzięło odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy z zakresu psychologicznych uwarunkowań pracy z osobą starszą i niepełnosprawną, określenie potrzeb i wyznaczenie osób wymagających wsparcia oraz koordynowanie pracy wolontariuszy i stałą współpracę ze stowarzyszeniem i fundacją. Stowarzyszenie „Wolontariat Gorzowski” i Fundacja „Ad Rem” przeprowadzili nabór wolontariuszy, natomiast Medyczne Studium Zawodowe przeprowadziło cykl szkoleń dla wolontariuszy z zakresu podstawowych zasad pracy z osobami starszymi oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z pomocy usług pomocowych korzystają 62 osoby. Pomoc świadczą wolontariusze – osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia „Człowiek w potrzebie” oraz wolontariusze z Fundacji „Ad Rem” grupa Dogonić Marzenia. Ta wspólna idea pomocy osobom starszym daje dużo radości zarówno wolontariuszom jak i seniorom. Czasami wystarczy zwykła rozmowa przy kawie czy wyjście na wspólny spacer by zagościł uśmiech na twarzach osób potrzebujących tego wsparcia.

 

Osoby zainteresowane wolontariatem zapraszamy do zgłaszania się do:

 Fundacji „Ad Rem” ul. Łokietka 28 w Gorzowie Wlkp.

e-mail. fundacjaadrem@gamil.com 

 

Osoby potrzebujące wsparcia mogą zgłaszać się do :

Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie

- ul. Jagiełły 7 w Gorzowie Wlkp.

- ul. Drzymały 10 w Gorzowie Wlkp.

Tel. 519 319 501